Växtvärk / Växtkraft

Gång– och cykeltunnel, Sundsvall

Fotograf: Hannes Anderzén

Uppdragsgivare: Sundsvall kommun