Pappersresan

Gång– och cykeltunnel, Östra Salabacke, Uppsala

Fotograf: Magnus Cramer

Uppdragsgivare: Uppsala kommun