Katedralskolan

Fotograf: Hannes Anderzén

Uppdragsgivare: Uppsala kommun

August Strindberg: ”Ett drömspel”

Edith Södergran: ”Violetta skymningar”